Kennisbank

Boss Dependency Manager voor Delphi

Wat is het?

Boss is een package manager zoals NPM, speciaal voor Delphi. Je kunt de afhankelijkheden in je project gemakkelijk beheren. Er is een commandoregel-hulpprogramma beschikbaar en ook een IDE-integratie.

Downloads and installation

Download de command-line tool van deze lijst met downloads. Selecteer het boss-windows-386.zip bestand.

Pak de zip uit in een lokale directory en voeg deze directory toe aan je PATH omgevingsvariabele, zodat het systeem boss.exe overal kan vinden.

Ga naar de Delphi IDE en installeer de Boss IDE-integratie via de GetIt package manager.

Global configuration

Om het te laten werken voor Bitbucket-repositories heb je een SSH-key nodig met een passphrase.
Genereer een SSH-key met de volgende commando’s (voer opnieuw een passphrase in als daarom wordt gevraagd):

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C ""
ssh-keyscan -t rsa bitbucket.org >> %userprofile%/.ssh/known_hosts

 
Open met kladblok het bestand id_rsa.pub uit de map .ssh in uw Windows-gebruikersprofiel. Kopieer de inhoud van het bestand en voeg het toe als SSH-key in je Bitbucket account instellingen.
Na deze SSH-configuratie kunt u het inlogcommando uitvoeren om je Bitbucket-referenties op te slaan in de globale Boss-configuratie. Voer dit commando uit om te authenticeren:

boss login bitbucket.org

 
Kies y wanneer er gevraagd wordt of SSH gebruikt wordt and selecteer de standaardlocatie voor de SSH file. Geef een passphrase op en de authenticatie is geslaagd als je geen meldingen ziet.

Toepassen in een project

Voordat je Boss kunt gebruiken moet je Boss initiëren in dezelfde map als je Delphi projectbestand. Rechtsklik in de IDE op het project, ga naar de Boss optie en kies Init. Of voer het volgende commando uit:

boss init

 
Voeg een Bitbucket-repository toe als dependency met het volgende commando:

boss install bitbucket.org/<workspace//

 
Let op dat het HTTPS gedeelte er niet in staat en de URL eindigt met een /. Dit zorgt ervoor dat de master branche wordt uitgecheckt in de submap modules\ binnen je Delphi project.
Als je niet de master branche wil uitchecken maar een specifieke tag, voeg dan :tag toe direct achter de URL.

Geschreven door Ricardo Boaro
Directeur, Brazilië

Contact

Laat ons helpen jouw ambities concreet te maken.