Kennisbank

Native Windows notifications met Delphi

Windows 10 en 11 hebben een nieuw notifications systeem. In een recente Delphi-versie is het component TNotificationCenter toegevoegd. Voeg dit toe aan je form en je kunt native Windows-notifications weergeven.

Voorbeeld:

const
 UPDATE_NOTIFICATION_ID = 1;

procedure TForm1.Button1Click;
var
 Notification: TNotification;
begin
 Notification := NotificationCenter1.CreateNotification;

 Notification.Name := 'MyName';
 Notification.Number := UPDATE_NOTIFICATION_ID;
 Notification.AlertBody := 'Update 2.3.5 is available, click here to install the update now.';
 Notification.EnableSound := False;
 Notification.FireDate := Now;
 Notification.HasAction := True;

 NotificationCenter1.PresentNotification(Notification);
end;

Om een klik op een melding af te handelen, implementeren we OnReceiveLocalNotification

procedure TForm1.NotificationCenter1ReceiveLocalNotification(Sender: TObject; ANotification: TNotification);
begin
 if ANotification.Number = UPDATE_NOTIFICATION_ID then
 begin
  InstallUpdate;
 end;
end;

 

Om een melding te plannen, gebruiken we NotificationCenter.ScheduleNotification.

procedure ScheduleNotification;
var
 Notification: TNotification;
begin
 Notification := NotificationCenter1.CreateNotification;
 Notification.AlertBody := 'It''s time to drink coffee :-)';
 Notification.FireDate := IncHour(Now);
 
 NotificationCenter1.ScheduleNotification(Notification);
end;

 
en om de melding(en) te annuleren:

procedure CancelNotifications;
begin
 // Cancel a specific one
 NotificationCenter1.CancelNotification('MyName');
 
 // Cancel all notifications
 NotificationCenter1.CancelAll;
end;

Geschreven door David Paul van der Wulp
Delphi ontwikkelaar

Contact

Laat ons helpen jouw ambities concreet te maken.