Case : Liaan

Succesvolle migratie van Delphi 5 naar 10 voor Liaan

Succesvolle migratie van Delphi 5 naar 10 voor Liaan

"Met GDK kun je goed afspraken maken"

Wat doe je als jouw vaste Delphi-ontwikkelaar aangeeft dat hij ermee stopt? Zoek je een nieuwe ontwikkelaar of besteed je de ontwikkeling uit? Softwarebedrijf Liaan koos voor de laatste optie én besloot onlangs om de applicaties te migreren van Delphi 5 naar de allernieuwste versie van Delphi. “Met GDK kun je goed afspraken maken”, vindt Tom Voermans, Senior Configuration Consultant bij Liaan (onderdeel van Wolters Kluwer – Schulinck). “Het is een toegankelijke en vertrouwde organisatie.”

  • Tiental Delphi-applicaties gemigreerd
  • 80 gemeenten gebruiken de applicaties

Liaan ontwikkelt al ruim 25 jaar softwareoplossingen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. “We bouwen elektronische formulieren in .NET, maar daarnaast hebben we Delphi-applicaties ontwikkeld die binnen het sociaal domein worden gebruikt,” vertelt Tom. “Dankzij onze handhavingssoftware kunnen sociale diensten dossiers opbouwen. Sociale rechercheurs houden hierin bij of burgers de juiste uitkeringen krijgen of dat er fraude wordt gepleegd.”

Vijf jaar geleden stopte de vaste Delphi-ontwikkelaar van Liaan. Hij ging vervroegd met pensioen. De directie van Liaan moest een belangrijke keuze maken: een nieuwe ontwikkelaar zoeken of de ontwikkeling uitbesteden. “We kozen voor de laatste optie”, vervolgt Tom. “Mijn directeur sprak met GDK Software en had een goed gevoel over deze organisatie.”

Van Delphi 5 naar Delphi 10

De applicaties van Liaan waren nog gebouwd in een oude versie van Delphi, namelijk Delphi 5. “Kleine aanpassingen kosten hierdoor meer tijd, omdat een ontwikkelaar op basis van een oude Delphi-versie moet ontwikkelen. Stel, we willen een bepaalde pagina aanroepen via https – oftewel op een veilige manier en op basis van certificaten – dan is dat in de nieuwe Delphi-versie een switch die je eenvoudig omzet. In Delphi 5 moeten er honderd regels code geschreven worden. Dit is maatwerk en dus tijdrovend.”

GDK Software maakte een plan van aanpak om de applicaties te migreren. Eerst onderzochten Marco en zijn collega’s hoe lastig het was om te migreren. Het bleek geen kwestie te zijn van een simpele druk op de knop. Tom: “Ongeveer tachtig procent van de oude code kon zonder problemen opnieuw gebruikt worden, maar de overige twintig procent moest opnieuw geschreven worden. Kleine stukjes code bleken in de nieuwste Delphi-versie anders in elkaar te zitten en er werd gebruik gemaakt van verouderde componenten. GDK Software maakte vervolgens een offerte en toen zijn we gestart.”

Inmiddels zijn de applicaties allemaal gemigreerd en staan ze klaar voor de livegang. “Als er binnenkort grote wijzigingen gedaan moeten worden, dan doen we dit direct in de nieuwste Delphi-omgeving. Dat is ook het moment dat de nieuwe applicaties worden gelanceerd.”

Prima samenwerking

Tom is positief over de samenwerking met GDK Software. “Het lijntje met GDK is natuurlijk niet zo kort als met onze eigen ontwikkelaars, maar toch is de samenwerking erg goed. Voor mij voelt GDK als een vertrouwde, kleine organisatie. Ik heb veel direct contact met Marco. Zo is er een Slack-kanaal om eenvoudig te communiceren en om snel informatie uit te wisselen.”

De migratie van Delphi 5 naar Delphi 10 duurde iets langer dan verwacht, maar dat kwam vooral door de langere testfase. “Tijdens het testen kwamen we erachter dat bepaalde functies niet meer werkten. Dat was voor ons nog even spannend: krijgen de ontwikkelaars iets wat niet meer werkt wel weer aan de praat? Die angsten bleken ongegrond, want de applicaties werken in de nieuwste Delphi-versie precies zoals voorheen.”

Plannen voor de toekomst

Op dit moment zijn er nog geen grote plannen voor de toekomst. “We handelen naar de actualiteit”, legt Tom Voermans uit. “Onlangs is de TOZO-regeling beschikbaar gesteld voor zelfstandigen. Gemeenten hebben hierdoor geld verstrekt aan deze zzp’ers. Mogelijk wordt er achteraf gecontroleerd of de zelfstandigen de juiste bedragen hebben ontvangen of dat er sprake is van fraude. Onze applicaties kunnen hiervoor gebruikt worden. Als de behoefte er is vanuit onze klanten, dan passen we onze applicaties aan, zodat er meer informatie kan worden vastgelegd.

Daarnaast hoopt Tom dat het aantal gebruikers blijft groeien. “Inmiddels maken circa tachtig gemeenten gebruik van onze Delphi-applicaties. Onze vaste fans spreken vol lof over onze dossiervormende applicaties, bijvoorbeeld omdat er mooie rapportages gecreëerd worden. Dat horen we natuurlijk graag.”

Contact

Laat ons helpen jouw ambities concreet te maken.