Update Vivid Vision

Geschreven door Corné van Werkhoven
Projectmanager

20 september 2022

Ongeveer een half jaar geleden zijn we bij GDK Software gestart met Vivid Vision. Sinds die tijd zijn diverse teams hiermee enthousiast aan de slag gegaan. Veel mooie ideeën zijn daarbij al uitgewerkt en enkele hiervan ook al in de praktijk gebracht. Zo is gewerkt aan nog betere vindbaarheid op diverse online kanalen, een nieuw kennisplatform voor interne kennisdeling, loopt er een pilot met onze verbeterde aanpak van ontwikkelsprints en zijn plannen uitgewerkt voor restyling van ons kantoor.

Om Vivid Vision nog meer een vast onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering is besloten maandelijks een Vivid GDK Day in te voeren. Sinds afgelopen maand zijn we hiermee gestart. Deze dag doen onze 3 vestigingen mee en beginnen we met een gezamenlijke start. Ieder maakt zijn eigen plan en geeft hiermee een eigen en nuttige invulling voor deze dag. Dat kan variëren van het volgen van een training tot het uitvoeren van een research project. Ook kan het zelfstandig of in kleine teams worden opgepakt. Rode draad is hierin dat het bijdraagt aan onze Vivid Vision doelstellingen. Tegelijk werkt het heel verbindend en vind er op een ontspannen wijze ook veel kennisoverdracht plaats.

We vergeten hierbij niet een heerlijk broodje bij de lunch, en sluiten weer centraal af met een presentatie van de bereikte resultaten en een gezellige vrijdagmiddagborrel. De reacties onder de collega’s waren heel positief, echt zeer geslaagd, we kijken al weer uit naar onze volgende Vivid GDK Day!

Contact

Laat ons helpen jouw ambities concreet te maken.